باطل شدن پروانه ساختمان

داربست فلزی نما

داربست فلزی نما

داربست فلزی نما در ساختمان‌سازی دسترسی به تراز‌های بالاتر در نمای ساختمان یک ضرورت و نیاز است که عمدتا با ... ادامه مطلب
اسکلت بتنی

پروانه ساختمان

پروانه ساختمان چیست و چرا لازم است؟ پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری ... ادامه مطلب
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است