اسکلت

داربست فلزی نما

داربست فلزی نما

داربست فلزی نما در ساختمان‌سازی دسترسی به تراز‌های بالاتر در نمای ساختمان یک ضرورت و نیاز است که عمدتا با ... ادامه مطلب

اسکلت ساختمان

اسکلت ساختمان اسکلت ساختمان استحکام و ساختار ساختمان را اسکلت فلزی در ساختمان تعیین می کند. بدون اسکلت ساختمان ها ... ادامه مطلب
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است